Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Travma Nedir?

Travma Nedir?

Kişiye yönelik bir ölüm tehdidinin bulunması, ağır yaralanma, kişinin fiziksel veya yaşamsal bütünlüğüne yönelik bir tehdidin ortaya çıkması ve kendisinin yaşadığı, şahit olduğu veya bir yakınının başına gelen ölüm veya olağandışı olaylara karşı; aşırı korkuya, dehşete, çaresizlik hissine sebep olan ve kontrol dışı gerçekleşen durumlar travmatik olaylardır.  Ancak insan yaşantısında sıkıntıya veya üzüntüye yol açan her olay travmatik olay değildir.

Yukarıda belirtilen travmatik olaylara karşı kişi; 

Yaşamına karşı tehdit algılıyorsa, 

Vücut bütünlüğüne karşı bir tehdit algılıyorsa,

Sevdiklerine karşı bir tehdit algılıyorsa,

İnanç sistemine karşı bir tehdit algılıyorsa, 

Kişi için bu olaylar travmatik bir yaşantıdır.