Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Psikolojik Destek Süreci

Psikolojik Destek Süreci

Hangi Koşullarda Psikolojik Destek Almalıyım?

Travmatik bir olaydan sonra yetişkinlerin ve çocukların büyük bir kısmının birkaç ay boyunca travma sonrası stres tepkileri göstermesi son derece normaldir.

Ancak;

Bu tepkiler altı aydan daha uzun sürerse ve altı ay içerisinde azalmıyor, git gide artıyorsa, 

Yaşadığınız olayın ardından, hissettiğiniz sıkıntı, kaygı ve üzüntü giderek artıyorsa,

İşte, okulda, aile ve sosyal çevreniz içerisinde görevlerinizi yerine getirmekte çok zorlanıyorsanız,

Olayın ardından yakın ve tatmin edici ilişkiler kurmakta güçlük çekiyorsanız, 

Aklınızda intihar düşünceleri varsa,

Kendinize veya çevrenizdeki kişilere zarar verme davranışı göstermek istiyorsanız,

Olayın etkileriyle başa çıkabilmek için alkol ve diğer maddeleri giderek daha fazla kullanma isteği duyuyorsanız, 

Aşırı hissizlik haliniz ve gün içinde hatırlanmayan anlarınız varsa,

Profesyonel bir uzmandan psikolojik destek alabilirsiniz.

Nerelerden Psikolojik Destek Alabilirim?

Travmatik olay yaşayan neredeyse tüm bireyler “stres tepkileri” gösterir ama bu durum herkesin uzun süreli bu tepkileri göstereceği anlamına gelmez. Kişilerin vermiş oldukları “stres tepkileri”nin uzun ya da kısa süreli olması, kendilerine verilebilen destekle doğru orantılıdır. 

Belediyelerin danışmanlık merkezleri, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve ailelerin psikolojik sorunlarına yönelik ücretsiz destek ve danışmanlık sağlamak ve toplumsal yaşama uyumlarını kolaylaştırmak amacı ile psikolojik destek, psikoterapi hizmeti ve eğitim seminerleri hizmeti sağlamaktadır. 

İhtiyaç halinde, yine ücretsiz olarak devlet hastanelerinin psikiyatri poliklinklerinden psikolojik destek hizmeti alabilirsiniz. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri ücretsiz olarak psikolojik destek sağlamaktadır.

Travmatik bir süreç ya da yoğun stres yaratan bir dönem geçiren birçok insan problemler yaşayabilir. Fakat unutmayın ki, doğru ve etkili bir destek ile bu kişilerin birçoğu bu problemlerden büyük ölçüde kurtulabilir ve hatta eskisine göre daha da güçlenebilirler.

Eğer bir suç mağduru iseniz, bahsedilen travmatik semptomları göstermeseniz dahi gerçekleşen suç etkileri sebebiyle paylaşıma veya desteğe ihtiyaç duyarsanız bu kurumlardan psikolojik destek alabilirsiniz.