Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Travmanın Etkileri

Travmanın Etkileri

Travmatik olayların etkileri

Travmatik olayların fiziksel sonuçları olabileceği gibi ruhsal sonuçları da olabilmektedir. Yaşadığınız olaydan sonra yoğun korku, kaygı, üzüntü ve çaresizlik hissedebilirsiniz. Bu duygular ile birlikte dünyaya, kendinize ve diğer insanlara yönelik inançlarınız sarsılabilir ve kendinizin güvende olmadığını ve olmayacağınızı düşünebilirsiniz. Bu olaylardan sonra depresyon belirtileri, alkol ve madde bağımlılığı, intihar düşünceleri, uyku ve yeme bozuklukları gibi semptomlar geliştirebilirsiniz. 

Travmatik olayların çocuklar üzerindeki etkileri

Yaşanan olayların etkisi ve süresi çocuklarda farklılık göstermektedir; bazı çocuklar olayın hemen ardından tepki gösterirken, bazı çocukların tepkileri aylar sonra ortaya çıkabilir. Çocuklar, yaşlarına bağlı olarak yaşadıkları olayı anlamlandırmadıkları ve nasıl davranacaklarını bilemedikleri için örnek aldıkları anne ve babalarının tepkilerine benzer tepkiler sergileyebilmektedirler. 

Çocuklar,

Duygularını ifade etmekte zorlanabilirler.

Dikkatlerini toplamada güçlük yaşayabilirler.

Altını ıslatma, parmak emme gibi bıraktıkları küçüklük davranışlarına geri dönebilirler. 

Yalnız ve karanlıkta uyumaktan korkabilir ve sık sık kabus görebilirler. 

Aniden hırçınlaşabilir ve öfke patlamaları yaşayabilirler. 

Sessiz, utangaç ve korkak bir duruş sergileyebilirler. 

Aile üyelerinin yanından ayrılmak istemeyebilir, onlara yapışma davranışı gösterebilirler. 

Okula gitmek istemeyebilir veya arkadaşlarından uzaklaşabilirler. 

Okulda veya evde aşırı hareketlilik, saldırganlık veya içe kapanma gibi davranışlar gösterebilirler. 

Iştahlarında artma veya azalma olabilir.

Bu davranışların birini veya birkaçını gösteren çocukların tümünün travma yaşadığı yönünde bir düşünceye kapılmamalısınız. Böyle bir endişeniz varsa, alanında uzman bir profesyonelden destek almalısınız.