Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Mağdur Kimdir?

Mağdur Kimdir?

Mağdur, kendisine karşı işlenen suç nedeni ile doğrudan zarar gören veya bu suretle ekonomik kayba uğrayan kişi olarak tanımlanabilir.

Çocuk Mağdurlar

Mağdur çocuk; bir suçtan doğrudan zarar gören çocuktur. Yani suçun mağduru olan çocuk, suçun konusu olan davranışın etkisini doğrudan kendisinde hisseden çocuktur.

Kimden Yardım Alabilir?

Bir çocuk suçun mağdur olduğu için savcılık ya da mahkeme tarafından çağırıldığında, kendisine mutlaka bir avukat atanır. Eğer atanan avukat size ulaşmazsa, bulunduğunuz şehirdeki baro ile temasa geçerek bu avukatın adını ve telefon numarasını öğrenip kendisiyle temasa geçin. Çocukla ilgili diğer tüm işlemler için bir avukatın yardımına ihtiyaç duymanız halinde, bulunduğunuz şehir barosunun Adli Yardım Bürosu veya Çocuklara Yönelik Hukuki Yardım Birimi ile irtibata geçin.

Mağdur Veya Suçtan Zarar Gören Çocuğun Hakları Nelerdir?

-Suç mağduru olan çocuğa derhal bir avukat atanır.

-Hangi aşamada olursa olsun mağdur çocuğun dinlenilmesi yani olayı anlatması sırasında kameralı kayıt yapılması gerekir.

-Mağdur çocuğun dinlenildiği durumlarda çocuğun yanında psikoloji, psikiyatri, tıp yada eğitim alanlarında uzman bir kişi bulunması gerekir.

-Bir suçun mağduru olan çocuğun ilgili soruşturma kapsamında sadece 1 defa dinlenilmesi esastır.

-Suç mağduru çocuk aynı zamanda koruma ihtiyacı içerisindeyse hakimden koruyucu destekleyici tedbirler alması istenmelidir.

-İstismar Mağduru çocuğun ifadesinin alınması, muayenesinin yapılması ve raporunun hazırlanması işlemleri Çocuk izleme merkezinde yapılır.

Kadın Mağdurlar

Şiddete uğrama ihtimali bakımından kadınlar toplumun diğer kesimlerine oranla daha yüksek risk altında bulunmaktadırlar. Kadına yönelik cinsiyete dayalı şiddet; doğrudan kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya orantısız bir şekilde kadınları etkileyen şiddet olarak tanımlanabilir.

Kadına yönelik şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik açıdan zarar görmesi veya acı çekmesiyle sonuçlanan her türlü tutum ve davranışı içermektedir. Çoğunlukla cinsel suçlar ve aile içi şiddet mağduru olan kadınlar, bu suçlar dışında kalan suçlar bakımından da yalnızca kadın oldukları için doğrudan kendilerine yönelen şiddet türlerine maruz kalmaktadır.

Ayrıca kadınlar kendi yaşadıkları dışında anne, kardeş ve çocuk gibi yakınlarının yaşadıkları şiddetten de ciddi şekilde etkilenmektedirler. 

Aile İçi Şiddet Suçu Bilgi İçin Tıklayınız. Cinsel Saldırı Suçu Bilgi İçin Tıklayınız.

 

 

 

Yaşlı Mağdurlar 

Yaşlı bireyler daha duygusal olmaları, hızlı hareket edememeleri ve reflekslerinin gençlere oranla zayıflaması nedeniyle daha savunmasız olabilmektedir.

Yaşlıların en fazla maruz kaldığı eylemler şu şekildedir:

1-Fiziksel istismar (yaralama)

2-Cinsel istismar (cinsel saldırı ve diğer cinsel eylemler) 

3-Psikolojik taciz (duygusal taciz, tehdit, aşırı suçlama ve sözlü taciz) 

4-Ekonomik istismar (hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik suretiyle mülkün haksız el değişikliği) 

5-İhmal ve istismar (göz ardı etmek, yetersiz bakım ve/veya hizmet, yetersiz beslenme, sosyal ilgisizlik)  

 

Engelli Mağdurlar

Bireylerin engellilik hali onları suç için daha kolay bir hedef hâline getirebilmekte, suçlunun yakalanması için gerekli bilgileri yetkili mercilere iletmede engelleyebilmekte veya suç için bir araç hâline getirebilmektedir. Araştırmalar, diğer insanlara oranla engellilerin daha yüksek suç mağduriyeti riski altında bulunduklarını ancak bunu yetkili mercilere bildirme konusunda daha çekingen olduklarını belirlemiştir. 

Engelli bireylerin maruz kaldıkları suç türlerinin başında cinsel istismar gelmektedir. Özellikle zihinsel ve ruhsal açıdan engelli bireyler; kendilerine karşı sergilenen herhangi bir davranışın mahiyetini tam olarak anlayamamaları, iyi/kötü ayrımını tam olarak gerçekleştirememeleri, zaman ve mekân algılarındaki eksiklikler, cinselliğe ilişkin tutum ve davranış normlarını bilmeyişleri nedeniyle cinsel suçlar karşısında daha yüksek mağduriyet riski taşımaktadırlar.

Engelli bireylerin suç mağduru olma yönünde diğer bireylere oranla taşıdıkları yüksek risk, benzer veya farklı nedenlerle ikincil mağduriyetler için daha da yüksektir. Bunun nedeni ise mağduriyetlerin önemli bir kısmının bakıcı veya aile bireyleri tarafından gerçekleştiriliyor olması ve engelli mağdurun bunu bildirmekten çekinmesidir.

Engellik Mağduriyeti Nasıl Etkiler?

-Bireylerin engellilik hali onları suç için daha kolay bir hedef hâline getirebilmektedir.

-Bireylerde bulunan engellilik hali, suçlunun yakalanması için gerekli bilgilerin yetkili mercilere iletilmesini zorlaştırabilmektedir.

-Engellilik, engelli bireyi suç için bir araç hâline getirebilmektedir.

CMK 234/2 maddesi uyarınca mağdurun sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olması ve bir vekilinin bulunmaması halinde istemi aranmaksızın kendisine bir vekil görevlendirilir.

 

CMK 202/2 maddesi uyarınca; engelli olan mağdura, duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar, anlayabilecekleri biçimde anlatılır. Engelli bireyin mağdur veya tanık olarak dinlenmesi sırasında kendisine hakim veya Cumhuriyet savcısı tarafından tercüman atanır.