Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Aile İçi Şiddet

Aile İçi Şiddet

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre ise; şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet ev içi şiddettir.  

Şikâyet Süreci

Aile içinde yaşanan şiddet olayları diğer suç türlerine kıyasla daha zorlayıcı olabilmektedir. Bazı kişisel veya toplumsal etkenler nedeniyle şikâyetçi olmaktan çekiniyor olabilirsiniz. Ancak adli süreç  boyunca sizi destekleyecek hizmetler bulunmaktadır. 

Şikâyetçi olmaya karar verirseniz size en yakın karakola veya savcılığa başvurabilirsiniz. Acil bir durumun varlığı halinde varsa polisten/jandarmadan derhal gerekli önleyici ve koruyucu tedbir kararını almasını talep edebilirsiniz. 

6284 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız

6284 sayılı Kanun bu kapsamdaki kişileri şiddetten korumak ve şiddet uygulayan kişiyi engellemek için çeşitli koruyucu ve önleyici tedbirler alınmasını mümkün kılar.

6284 sayılı Kanun kapsamında yapacağınız başvurularla ilgili tüm işlemler ücretsizdir. 

 

Tedbirler; Aile mahkemesine başvurarak koruyucu (işyerinin değiştirilmesi, müşterek yerleşim yerinin değiştirilmesi gibi) ve önleyici (korunan kişilerin bulundukları konuta yaklaşamama, iletişim araçları ile rahatsız edememe gibi) tedbirlerden yararlanmanız mümkündür. 

Geçici Maddi Yardım; Eğer aile içi şiddete uğradıysanız ardından doğacak ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için yapılan maddi yardımdır. Geçici maddi yardım şiddete maruz kaldığınız için 6284 sayılı Kanun kapsamında tanınan ayrı bir haktır. Bu haktan yararlanabilmek için ŞÖNİM, il müdürlükleri, aile mahkemeleri veya kaymakamlıklara başvurmanız gerekmektedir. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarın belirli oranında ayrıca ödeme yapılır. Size ödenen tutar daha sonra şiddet uygulayan kişiden tahsil edilir.

Geçici Velayet ve Nafaka; Şiddet uygulayan kişiyle aranızda henüz bir boşanma süreci başlamadıysa, bu Kanun kapsamında çocuklarınızın geçici velayetini mahkemeden isteyebilirsiniz. Ayrıca, şiddet uygulayan tarafından size ödenmekte olan bir nafaka yoksa kendiniz ve çocuklarınız için nafaka talebinde bulunabilirsiniz.

Tedavi; Sağlık güvenceniz yoksa ya da var olan sağlık güvencenizden prim borcu gibi bir nedenle  yararlanamıyor iseniz bu Kanun hükümlerine göre hakkınızda koruyucu tedbir kararı verilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun ilgili maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırsınız.

Adli Süreç

Ceza davası devam ederken de yukarıda bahsedilen tedbirlerden faydalanmanız mümkündür. Kasten yaralama fiilinin eşe, kardeşe, alt soya ve üst soya karşı gerçekleştirilmesi halinde kamu davası açılması şikayete bağlı değildir. Yani bu durumda şikâyetinizden vazgeçseniz bile yargılama devam edecektir.

Tazminat

Suç nedeniyle uğramış olduğunuz maddi (tedavi masrafları, çalışamamanızdan doğan kazanç kaybı gibi) ve manevi zararlarınızı hukuk mahkemelerinde açacağınız bir dava ile failden talep edebilirsiniz.

Destek Hizmetleri

Aile içi şiddet suçları mağdurlar üzerinde birçok travmaya neden olabilmektedir. Bu süreci daha rahat yürütebilmeniz için adli süreçte sizleri destekleyecek birçok hizmet bulunmaktadır. Unutmayın bu süreci yalnız geçirmek zorunda değilsiniz.

Destek Hizmetleri İçin Tıklayınız.