Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Kasten Yaralama

Kasten Yaralama

Kişilerin vücut bütünlüğü hukuken koruma altındadır. Sizin vücudunuza birisi acı verir (hukuka uygun tıbbi müdahaleler, piercing veya estetik operasyonlar gibi hukuka uygunluk nedenleri hariç) veya sağlığınızın yahut algılama yeteneğinizin bozulmasına neden olursa bu suç işlenmiş olur.

Şikâyet Süreci

En yakınınızdaki karakola veya savcılığa giderek ilgililer hakkında şikâyetçi olabilirsiniz. Vücudunuzdaki darp-cebir durumu tespiti için hastaneye sevk edilirsiniz. Burada hakkınızda adli muayene raporu (darp raporu) düzenlenir.

Şayet karakol veya savcılığa başvurmadan tedavi için hastaneye başvurmanız halinde ilgili sağlık görevlileri tarafından durum kolluk birimlerine bildirilerek adli sürecin başlaması sağlanır. Burada yaralanma nedeniyle yapılacak ilk tıbbi müdahale ücretsizdir.

Derhal hastaneye gidecek durumda değilseniz yaralanmalarınızın fotoğrafını çekmek faydalı olacaktır. Ancak bunların mahkeme tarafından delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı yine mahkemenin takdirindedir. 

Adli Süreç

Yaralanmanızın boyutuna ve derecesine göre failin alacağı ceza değişmektedir. Mesela basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek ölçüde yaralandıysanız failin ceza alabilmesi için şikâyetçi olmanız gerekmektedir. 

Ancak yaralanmanın derecesinin arttığı (vücutta kemik kırığı ya da kalıcı izlere neden olma gibi) durumlarda kamu davası söz konusu olacaktır.

Failin suç nedeniyle oluşan maddi zararları gidermesi, belirlenen cezanın 2 yıldan fazla olmaması, failin sabıka kaydının olmaması ve mahkemece failin tutum ve davranışları gözlemlenerek fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Bu durumda kişi hakkında 5 yıllık bir denetim süresi işler, eğer bu süreçte başka bir kasıtlı suçtan mahkum olursa belirlenen ceza açıklanır. 

Tazminat

Yaralama olayı sebebiyle meydana gelen maddi (tedavi masrafı, tedavi nedeniyle çalışamama gibi) ve manevi zararlarınızı hukuk mahkemesinde açacağınız bir dava ile failden talep etmeniz mümkündür.