Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Çocukların Cinsel İstismarı

Çocukların Cinsel İstismarı

Çocuklar cinsel istismar teşkil eden fiillere karşı yetişkinlere kıyasla daha savunmasız konumdadır. Hukuk sistemimizde çocukların cinsel istismarı en ağır cezanın öngörüldüğü suç tiplerinden biridir.  

15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış cinsel istismar suçunu oluşturmaktadır.

Yine diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar da bu kapsamdadır.

Çocukları cinsel tacize karşı korumak için de onlara bedenlerinin kendilerine ait olduğunu öğretmeli ve bedensel sınırlarını tanımaları ve korumaları konusunda destek olmalıyız. 

Şikâyet Süreci

Çocuğunuzun sizinle istismar olayını paylaştığı ya da sizin fark ettiğiniz anda en yakın karakola veya savcılığa başvurmanız çok önemlidir. 

Delillerin kaybolmadan toplanması

• Cinsel istismar mağduru çocuğun üzerinde faile ait herhangi bir izi (tırnak parçası, saç, kan örneği vb.) yok etmeden derhal polise bildirmelisiniz! 

• Mağdur çocuğun üzerindeki giysi ve iç çamaşırları yıkanmamalıdır!

Mahkeme Süreci

Mahkeme aşamasına geçildiğinde kendinizi bir avukat aracılığıyla temsil ettirmek isteyebilirsiniz. Eğer bir vekiliniz yoksa mahkeme aracılığıyla baro tarafından mağdur çocuk için bir avukat görevlendirilecektir.

Mahkeme çocuğun beyanları alınırken yanında bulunması amacıyla adliye bünyesinde çalışan psikolog, pedagog veya sosyal hizmet uzmanlarından birini görevlendirecektir.

İfade ve beyanınızın adli görüşme odasında (AGO) alınmasını talep edebilirsiniz. 

Adli Görüşme Odaları İçin Tıklayınız.

 

 

 

 

Tazminat

Suç nedeniyle uğramış olduğunuz maddi ve manevi zararlarınızı hukuk mahkemesinde açacağınız tazminat davası ile failden talep edebilirsiniz.

Gizlilik

Soruşturma işlemleri ile sunulan destek hizmetleri gizlilik esasına göre yürütülmektedir. Vermiş olduğunuz bilgiler kanuni istisnalar dışında kimseyle paylaşılmayacaktır.

Destek Hizmetleri

Çocuğun cinsel istismarı suçu çocuk ve çevresinde ağır sonuçlar doğuran bir suçtur. Bu nedenle bu suça ilişkin olarak desteksunulmak üzere kamu kuruluşları tarafından birçok uygulama geliştirilmiştir. Çocuk izlem merkezleri, adli görüşme odaları ve çocuk evleri bu amaçla hizmet sunan birimlerdir. Bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz, unutmayın bu süreci yalnız geçirmek zorunda değilsiniz.

Psikolojik Destek İçin Tıklayınız.