Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Haklarım Neler?

Haklarım Neler?

Mağdur Olarak Haklarım Nelerdir?

Soruşturma Evresindeki Haklarınız;

-Cumhuriyet savcısından delillerin toplanmasını isteme,

-Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak şartıyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,

-Vekiliniz bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarında ve alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından avukat görevlendirilmesini isteme,

-Vekiliniz aracılığı ile soruşturma belgelerini, el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,

-Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına, kanunda yazılı usule göre itiraz etme.

Kovuşturma Evresindeki Haklarınız;

-Duruşmadan haberdar edilme,

-Yargılama aşamasında kamu davasına katılma,

-Tutanak ve belgelerden örnek isteme,

-Tanıkların davetini isteme,

-Vekiliniz bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından avukat görevlendirilmesini isteme,

-Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurabilme,

-18 yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramınızı ifade edemeyecek derecede malûl olmanız ve bir vekiliniz de bulunmaması halinde isteminiz aranmaksızın bir vekil görevlendirilmesini talep etme

Mağdurun uğradığı maddi ve manevi zararlarının karşılanması için faile karşı hukuk mahkemelerinde tazminat davası açma hakkı vardır. Dava açarken adli yardımdan faydalanabilirsiniz.

Zararın Tazmini Konusunda Bilgi İçin Tıklayınız.