Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Destek Hizmetleri Neler?

Destek Hizmetleri Neler?

İhtiyaç duyan mağdurlara yönelik kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan çeşitli destek hizmetleri bulunmaktadır.  

Tedavi Hizmeti

Suç nedeniyle yaralandıysanız, sağlık kurumuna başvurduğunuzda yapılacak ilk muayene ve tedaviniz ücretsizdir.

Adli Görüşme Odaları (AGO)

Adalet Bakanlığına bağlı olarak adliyelerde kurulan adli görüşme odaları, görüşme yapılacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere “Bekleme Odası”, “Görüşme Odası” ve “Gözlem Odası” şeklinde üç odadan oluşan özel alanlardır. 

Adli Görüşme Odaları, özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen, öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların,  cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılmaktadır. 

      Adli Görüşme Odaları Konusunda Bilgi Almak İçin Tıklayınız. 

     

 

 

 

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak kurulan çocuk izlem merkezlerinde 0-18 yaş grubu cinsel istismara uğradığı düşünülen çocukların adli görüşmeleri, adli ve psikiyatrik muayene ve takipleri yapılmaktadır. ÇİM cinsel istismara uğrayan çocuklara alanında uzman personel tarafından 24 saat esasına göre multi-disipliner hizmet sunan  bir merkezdir. 

ÇİM'lerde işleyiş şu şekildedir:

-Cumhuriyet savcılığının talimatı ile kolluk kuvvetleri sivil araç ve sivil ekiple çocuğu ÇİM’e getirir.

-Çocuğun ÇİM’e kaydı yapılır.

-Barodan avukat talebi yapılır.

-Ön görüşme (tanışma ve güven ilişkisi amacıyla) yapılır.

-Aile görüşmesi yapılır.

-Ön görüşmede ve aile görüşmesinde alınan bilgiler, ilgili Cumhuriyet savcısı ve gerekli hallerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü temsilcisi ile paylaşılır.

-Suçun tespiti ve aydınlatılmasına yönelik olarak çocuğun beyanı, adli görüşmeci aracılığıyla aynalı bir odada ses ve görüntü kaydı yapılmak suretiyle alınır. 

-Bu görüşmeyi, Cumhuriyet savcısı, avukat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli ile diğer ilgili kişiler ayna arkasından takip eder. Cumhuriyet savcısı tarafından gerekli sorular adli görüşmeci aracılığı ile çocuğa iletilir. 

-Adli görüşmenin özetini içeren mağdur ifade tutanağı yine aynı kişiler eşliğinde zabıt katibi tarafından yazılarak imza altına alınır.

-Görüşmenin bir kaydı soruşturma dosyasına eklenirken bir örneği de ÇİM arşivinde saklanır.

-Olaya ya da mağdurun özelliklerine göre Cumhuriyet savcısı tarafından; adli muayene, adli örnekleme, sosyal inceleme, gebelik tespiti, kemik yaşı tespiti, mental değerlendirme, ruh sağlığı değerlendirmesi ve acil koruma kararı  gibi hususlarda verilen talimatlar bu merkezlerde yerine getirilebilir.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak kurulan ŞÖNİM'ler şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği; yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı; tercihen kadın personelin istihdam edildiği ve çalışmaların yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezlerdir.

ŞÖNİM'lerde işleyiş şu şekildedir:

Şönimlere bizzat başvurabileceğiniz gibi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından da yönlendirilebilirsiniz. 

Şönimler tarafından şiddet mağduruna yönelik verilecek destek hizmetleri şunlardır;

-Şönimde çalışan meslek elemanları tarafından size ve beraberinizdeki çocuklarınıza psiko-sosyal destek hizmeti ile danışma, yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilir.

-Barınma ihtiyacınızın olması halinde kadın konukevine yönlendirilir ve yerleştirilirsiniz.

-Ekonomik yoksunluk içindeyseniz ilgili mevzuat kapsamında maddi yardım ödemelerinin yapılması sağlanır.

-Kurum avukatları ya da barolardan sağlanan avukatlar aracılığı ile danışmanlık hizmeti almanız sağlanır.

-İhtiyaç duymanız halinde sağlık raporlarınızın alınması ve tedavi sürecinizde sağlık kuruluşlarından öncelikli olarak yararlanmanız sağlanır.

-İhtiyaç duymanız halinde mesleki eğitime yönlendirilirsiniz, sonuçlar şönim tarafından takip edilir ve iş bulmanız konusunda size rehberlik yapılır.